web

…kto ho nemá, neexistuje!

úplne prvá prezentácia ktorú musíte mať zároveň s logom! taká je doba. navrhneme vám vhodnú štruktúru stránky, jej grafiku a pomôžeme s náplňou a pravidelnou údržbou. zoptimalizujeme vám ju pre internetové vyhľadávače a preložíme do cudzích jazykov…

reklamný baner

baner môže byť jednoduchý ale aj zaujímavo animovaný. môže byť imidžový, alebo ponúkať konkrétnu službu či produkt. vždy však musí vo veľmi krátkom čase zaujať…

grafický email

disponujete databázou emailových adries vašich súčasných alebo potencionálnych klientov? zásobujte ich pravidelne čerstvými informáciami o nových produktoch a službách vašej spolonosti!

e.dokumenty

rozšírte svoje ponuky čo najviac! pripravíme vaše letáky, brožúry a katalógy v zoptimalizovanom elektronickom formáte na rozposielanie mailom, či sťahovanie z vášho webu.